HASTANIN EVİNDE ÇEKİLEBİLEN DİREK RÖNTGEN GRAFİLERİ

Tüm çekilen grafiler dijital olarak çekilmektedir. Böylece film tekrarı önlenmekte ve hastaya daha az doz verilmektedir. Şu an A sınıfı tüm hastanelerde kullanılan CR sistemi Konakmed tarafından mobil olarak size sunulmaktadır.

AKCİĞER GRAFİLERİ- TELE GRAFİLERİ

PA Akciğer Grafisi :Hastanın durumuna göre tercihan ayakta çekilmektedir.

AP Akciğer Grafisi: Hasta yatalak ise yatağında  oturarak çekilmektedir.

Akciğer LAT Grafisi: Oturarak veya ayakta çekilir.

Teleradyografi: Kardiyolojik tanı için genelde ayakta çekilmektedir.

VERTEBRA GRAFİLERİ (BEL GRAFİLERİ)

Lumbosacral Vertebralar AP/LAT/Her İki Obliq (2 yönlü, gerektiğinde 4 yönlü)

Torakal Vertebralar AP/LAT/Her İki Obliq (2 yönlü, gerektiğinde 4 yönlü)

Servikal Vertebralar AP/LAT/Her İki Obliq (2 yönlü, gerektiğinde 4 yönlü)

KEMİK VE EKLEM GRAFİLERİ

Kemik ve eklem grafilerinde fraktür (kırık) ihitimaline karşı genelde 2 yönlü yapılır.

Üst Ekstremite Grafileri: El Parmakları, El, Kol, Humerus, Omuz Grafileri

Alt Ekstremite Grafileri: Ayak Parmakları, Ayak, Ayak Bileği, Krus, Diz, Femur Grafileri

PELVİS GRAFİLERİ

Pelvis AP

Her İki Kalça

AP/LAT

KAFA GRAFİLERİ SİNUS GRAFİLERİ DÜS GRAFİSİ

Cranium AP/LAT

Paranasal Sinus PA Grafisi Direk Üriner Sistem Grafisi İ.V.P Grafisi (Sorumlu Hekimi Eşliğinde)